Symboly a kontejnery

O SYMBOLECH - TROJÚHELNÍKY - ZNAČENÍ - KONTEJNERY - EKO ZNAČKY - OSTATNÍ

O SYMBOLECH

Obal prodává. Je  jednou z hlavních rolí při koupi výrobku, ač si to někdy ani sami neuvědomujeme. Při nákupu se setkáváme se značkami na obalech, o kterých mnohdy ani nevíme, co nám vlastně chtějí říct, co znamenají, co představují, jindy si myslíme že danný symbol známe, věříme mu. 

Ekoznačení na našem trhu je dosti zmatené a o to více, že se stává reklamním tahem a strategií, jak přesvědčit zákazníka, že práve "tento" výrobek je ten „nejekologičtější“. Jak poznat, že výrobek je opravdu šetrný k životnímu prostředí a že při jeho výrobě byly použity skutečně suroviny a technologie s pokud možno minimálním dopadem na životní prostředí? Jak rozpoznat na našem trhu výrobky, které jsou při svém provozu či vzniku k životnímu prostředí šetrnější než jiné? Co znamená to číslo na trojúhleníku a jak se má správně recyklovat? Co můžu a nesmím házet do recyklačních kontejnerů? Jedním z nejjednodušších a spolehlivých vodítek jsou symboly uvedené na produktu.

Je třeba ale také dokážete odlišit od značky matoucí, falešné a zavádějící, ty které mají spotřebitele zmáct, ty které si na Nás vymýšlí marekting. Podle zákona na obranu spotřebitele je však používání klamavých značek zakázáno! Všímejte si proto pečlivě symbolů na zboží, které si sami vybíráme...

O symbolech bychom také mohli samozřejmě pojednávat v širší rovině. Hlavním předmětem tohoto odkazu jsou však značky, které se vyskytují na všech možných produktech, kterém nám značí jak se vyrábí a jak bychom s nimi po jejich použití měli naložit. 


TROJÚHELNÍKY

Co znamená trojúhelník s číslem na obalu?
trojuhelnik-otaznik

Trojúhelník s šipkami a číslem na obalech udává informaci, ze kterého materiálu je obal vyroben. Číslo nebo písmena pod trojúhelníkem označují druh materiálu, přičemž různé materiály zatěžují životní prostředí různě. Uvádění této informace není pro výrobce v součastné době povinnost pro všechny druhy materiálů.

Označování obalových odpadů z plastu upravuje ČSN 77 0052. Spotřebitel se z tohoto označení může dozvědět druh plastu, z něhož je obal vyroben. Podle nové novely obalového zákona není povinné. Pouze pokud je obal označen, tak musí být označen pravdivě. Z tohoto označení však v žádném případě nevyplývá, že jde o ekologičtější výrobek, jak se někdy mylně předpokládá.

Označování obalových odpadů z plastu upravuje ČSN 77 0052. Spotřebitel se z tohoto označení může dozvědět druh plastu, z něhož je obal vyroben. Podle nové novely obalového zákona není označování povinné. Pouze pokud je obal označen, tak musí být označen pravdivě. Z tohoto označení však v žádném případě nevyplývá, že jde o ekologičtější výrobek, jak se někdy mylně předpokládá. 

Z plastu je nejméně škodlivý polyetylén (PE, PE-HD, PE-LD), nejproblematictejší pak polyvinylchlorid (PVC). Význam jednotlivých označení materiálů jsou uvedeny v následujícím přehledu:  


ZNAČENÍ 

HDPE, LDPE, PP, PPS, PE

Umělých hmot existuje celá řada, každý druh se vyznačuje jinými vlastnostmi a pro každý je typický jiný druh výrobku. Některé z těch používaných běžně ve styku s potravinami jsou například:

HDPE (Vysokohustotni polyethylen) - jde o velmi běžný druh materiálu používaný k výrobě nejtenčích sáčků a tašek, které jsou např. běžně k dispozici v obchodech - mikroten. Tento materiál je též známý jako vysokotlaký polyetylén.

LDPE (Nízkohustotní polyetylén) - igelit - z tohoto materiálu je vyrobena většina tašek na spotřebitelském trhu (igelitová taška - igelitka). Fólie má větší tloušťku než mikroten, igelit se proto vyznačuje větší pevností a jedna taška tak unese velký objem nákupu. Materiálu se rovněž říká nízkotlaký polyetylén.

PP (polypropylén) - tento materiál je zákazníkům běžně znám v několika podobách: z tenké a čiré polypropylénové fólie se vyrábějí např. sáčky na pečivo a další potraviny, jindy na něj narazíme v podobě lesklé fólie známé jako celofán, vhodné k balení dárků, sladkostí, květin, atp.. Také se z něj vyrábějí nápojové kelímky a další plastové nádobí, které se ani teplem nezdeformuje.

PPS (pěnový polystyrén) - dříve méně používaný, dnes zcela běžný materiál, z něhož jsou vyráběny např. tzv. menu boxy pro konzumaci a přenášení jídla na kratší vzdálenosti nebo nápojové pohárky s tlustou stěnou. Tento materiál má díky své lehkosti a vzdušnosti výborné izolační vlastnosti, dobře drží teplo i tvar a nepálí do rukou.

PE (polyetylénu)Z polyetylénu se vyrábí u nás i ve světe populární potravinová fólie, v domácnosti běžně používaná pro uchovávání čerstvých potravin. V trochu jiné podobě se PE fólie používá k upevňování zboží na paletách.


KONTEJNERY

Plasty   papir   sklo-barva   sklo - bile   tetrapack

> PLASTY

plast
DRUH MATERIÁLU    
• Polyethylentereftalát • HDPE 1
•  Vysokohustotní (lineární) polyetylén • HDPE 2
• Polyvinylchlorid • PVC 3
• Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén • LDPE 4
• Polypropylén • PP 5
• Polystyren • PS 6
• Ostatní druhy plastů   7-19

Některé z těchto kontejnerů jsou také v určitých lokalitých označeny samolepkou, která upravuje jejich využití.

ANO Do žlutého patří: fólie, pytlíky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků. pěnový polystyren v menších kusech, balící fólie od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci.
NE Do žlutého nepatří: Molitan, guma, použité prezervativy, lino, plexisklo, novodur, pneumatiky, těsnění, žvýkačky, tzv. vícevrstvé obaly - nápojové kartony (TetraPack), koberce, obaly od nebezpečných chemikálií, bioplasty (ty se likvidují jako bioodpad), mastné obaly se zbytky potravin nebo jakýchkoliv přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek.

> PAPÍRY A LEPEKY

Papir
DRUH MATERIÁLU    
• Vlnitá lepenka • PAP 20
• Hladká lepenka • PAP 21
• Papír • PAP 2

 

ANO Do modrého patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy, ovšem bez vazeb. Obálky s fóliovými okýnky, sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.  Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku!
NE

Do modrého nepatří: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Nevhazujte sem ani ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček. Tyto materiály mají velmi krátké papírové vlákno, které nelze už nadále recyklovat. Je lepší z nich vyrobit energii ve spalovně.

> SKLO

Sklo
DRUH MATERIÁLU    
• Bílé sklo • PAP 70
• Zelené sklo • PAP 71
• Hnědé sklo • PAP 72

 

ANO Do zeleného patří: barevné sklo (lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, konzervárenské sklo od marmelád, zavařenin apod,), v některých městech sem patří také čiré sklo - je důležité sledovat značení na nádobách. Pokud máte ve svém okolí vedle zeleného i bílý kontejner, vhazujte sem čiré sklo a do zeleného kontejneru sklo barevné. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Nenechte se zmást, že se jedná o bezbarvé sklo. Autoskla odevzdejte v servisech. Sklo zbytečně nerozbíjejte ? nezapomeňte, že se dále třídí!
NE Do zeleného nepatří: Keramika a porcelán (rozbitý talíř nebo hrnek by zničil vsádku skla do sklářské pece), autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné sklo (v ČR některé pivní lahve) nepatří do tříděného odpadu, ale zpět do obchodu!

> KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Tetrapack
DRUH MATERIÁLU    
• Papír a lepenka/různé kovy • C/* 80
• Papír a lepenka/plast • C/* 81
• Papír a lepenka/hliník • C/* 82
• Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech • C/* 83
• Papír a lepenka/plast/hliník • C/* 84
• Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech • C/* 85
• Plast/ocelový pocínovaný plech • C/* 91
• Plast/různé kovy • C/* 87
• Sklo/plast • C/* 80
• Sklo/hliník • C/* 80
• Sklo/ocelový pocínovaný plech • C/* 80
• Sklo/různé kovy • C/* 80

 

> TEXTIL (patří do speciálních kontejnerů)

textil
DRUH MATERIÁLU    
• Bavlna • TEX 60
• Juta • TEX 61
• Kůže    
• Džíny    

 

> ELEKTROODPAD (patří do speciálních kontejnerů)

Elektroodpad

> KOVY (patří do sběrného dvora)

Materiál Písemný kód Číselný kód
• Ocel • FE 40
• Hliník • ALU 41

> DŘEVO (do lesa nenoste, patří do krbu, kamen, nebo ohně)

Materiál Písemný kód Číselný kód
• Dřevo • FOR 50
• Korek • FOR 51

 

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org, http://www.ekoporadna.cz, http://www.cistadvojka.cz, 


UZNÁVANÉ EKOZNAČKY

Oficiálně uznávaná státní značka, je udělována na základě národních nebo nadnárodních programů.Taková značka má pak garantovat, že výrobek během celého svého životního cyklu od výběru surovin přes distribuci, používání i likvidaci - je k životnímu prostředí šetrnější.

Skutečné, tj. oficiální ekoznačky garantované státem jsou v ČR pouze dvě:

Ekologicky šetrný výrobek

ESVOznačení „Ekologicky šetrný výrobek“ dostávají pouze produkty, které splní přísné ekologické požadavky. Značku propujčuje od roku 1994 Ministerstvo životního prostředí ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky připravuje i směrnice pro hodnocení jednotlivých výrobků. Posuzuje se "provoz" výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování prchavých látek), jeho životní cyklus (z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje, spotřba energie a surovin na výrobu) i obal. Značka vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kategorii „ekologičtejší“, než ostatní obdobné výrobky. Další informací pro spotřebitele je, že výrobek je svými funkčními vlastnostmi plně srovnatelný s konkurenčními výrobky a byl vyroben v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Tedy že "ekologičnosti" nebylo dosaženo na úkor kvality.

Ochranná známka je kruhového tvaru se stylizovaným písmenem „e“, s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“ a s identifikačním číslem, kde první dvojčíslí uvádí číslo směrnice, druhé je pořadovým číslem výrobku v rámci příslušné kategorie. Známka smí být používána pouze v jednobarevném, zeleném nebo černém provedení.

PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
PEZZnačkou BIO jsou označeny kontrolované produkty z ekologického zemědělství. Značka BIO (která je zároveň nositelkou státního označení "Česká kvalita") je pro spotřebitele zárukou, že při jejich produkci nebylo použito umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifikovaných organismů ani jiných stimulátorů, hormonálních látek či jiných chemických látek uměle vylepšujících barvu, vůni či chuť potravin. U živočišného produktu pak značí mimo jiné, že se zvířaty bylo slušně zacházeno. Tato značka také zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Značka je udílena pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Zemědělci a výrobci, kteří chtějí uvádět na trh biopotraviny se musí řídit přísnými pravidly dle zákona č. 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství. V ČR dohlíží na dodržování tohoto zákona nezávislá kontrolní organizace KEZ o.p.s. Správně označený bioprodukt nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ. Pro získání známky je nutná kontrola u producenta, kdy se zjistí, zda zemědělec splňuje i další přísné mezinárodní směrnice. Pravé a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem “Produkt ekologického zemědělství”.

DALŠÍ SYMBOLY

[PRACUJEME NA TOM 14.5.2012] Ukázka "ostatních" odkazů. 
Odp-kos Odhazující panáček znamená že po rozbalení výrobku máme jeho obal hodit do koše, nikoliv na zem. Vyskytuje se však také v kombinaci s trojúhelníkem s číslem, kterém nám říká jak daný materiál recyklovat. 
recy ZELENÝ BOD je ochranná známka umisťovaná na obaly výroků 31 evropských zemí zapojených do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
ecko Éčko označuje, že je obal v souladu s evropskou směrnicí 76/211/EHS.
CE CE je označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky, stanovenými v harmonizovaných právních předpisech  Evropské unie, které upravují jeho připojování (zkratka je z francouzského „conformité européenne“  – tedy shoda s požadavky EU). Umožňuje volný pohyb výrobků na evropském trhu.  
popelnice Přeškrtnutá popelnice se vyskytuje na výrobcích, které nesmí skončit ve směsném odpadu! Jde o nejrůznější chemikálie, barvy, toxické a dráždivé látky ale i nejrůznější elektrozařízení.
oxidujici Oxidující
horlavy Hořlavý
explodujici Explodující
ziravy Žíravý
zdravi-skodlivy Zdraví škodlívý
nebezpecny-pro-zivotni-prostredi Nebezpečný pro životní přostředí
toxicky Toxický
radioactive Radiokativní
biohazard Biohazard

[PRACUJEME NA TOM 14.5.2012]   Připravujeme pro Vás ke stáhnutí veškeré ikony na tomto webu i v rastru i vkřivkách... [pro grafiky]


FALEŠNÉ SYMBOLY
[PRACUJEME NA TOM 14.5.2012] Pracujeme na seznamu matoucíh ikon a symbolů, nejen co se ekologie týče. Logická snaha merketingu je prosadit jakoukoliv značku za jakoukoliv cenu. Mnohdy nám podstrkují symboly, které v nás automaticky vzbudí pocit důvěry. (příkladem nápis ČESKÝ VÝROBEK). Znáte také nějaké falešné, symboly? Vyfoťtě je a napište nám! 
spiderman Produkt, který podporuje samotný "SpiderMan" :)