banner-rozcestnik

EKOLOGIE a životní přostředí
Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866. Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo dokonce místo přírodní prostředí (např. ekologicky šetrný výrobek znamená výrobek šetrný k životnímu prostředí). Ekologie může být také označení pro určitou ideologii.
www.ekostrazce.cz Staň se i ty pravým strážcem a zastáncem ekologie!
www.hnutiduha.cz Jedna z nejúspěšnějších ekologických organizací.
www.enviweb.cz EnviWeb.cz je server zabívající se nejen životním prostředím a jeho jednotlivými složky.
www.ekolist.cz Životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava, cestování.
www.ekokom.cz Spolupracuje s kraji, městy a obcemi. Je základem efektivního fungování celého systému EKO-KOM.
www.albiostyl.cz Bio, Biopotraviny, Bioobchod, Ekologie, Bio kosmetik, Tato doména je na prodej!
www.ekoznacka.cz O označování výrobků a služeb, které jsou prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí.

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

RECYKLACE a využití odpadu
Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako "druhotné suroviny" ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Směrnice EU č. 98/2008 (ES) v článku 3 definuje pojem recyklace jako:jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál.
www.jaktridit.cz Informace obecného charakteru a platné na většině území ČR.
www.tonda-obal.cz Koníčkem Tondy Obala je vše co se týká odpadů.
www.trideniodpadu.cz ridit.cz/
www.branarecyklace.cz  Pozoruhodné až nezvyklé exponáty přibližující koloběh odpadů různých druhů. RECYVECI.
www.tridime.info Třídíme v Moravskoslezském kraji.

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

SPOLEČNOSTI zabývající se likvidací a recyklací odpadu
Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako "druhotné suroviny" ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Směrnice EU č. 98/2008 (ES) v článku 3 definuje pojem recyklace jako:jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál.
www.recyplast.cz Recyklace a výkup plastového materiálu, jeho testování, měření a analýa.
www.destilace.cz Profesionální zakázková recyklace vašich znečištěných rozpouštědel.
www.recyklace-odpadu.cz Ekologická likvidace a recyklace vozidel, elektrošrotu, obalů, papírů a plastů.
www.recyklace-mobilu.cz Prodejte Váš starý mobil a udělejte dobře Vaši peněžence i životnímu prostředí
www.ekomb.cz Likvidace odpadů, výkup plastů, recyklace plastů, úklid, ostraha, údržba zelených ploch.
www.puruplast.cz Z plastových recyklátů pro vás vyrábíme jedinečnou zatravňovací dlažbu.
www.skladka-ekologie.cz Výroba biopaliv a skládka odpadů.

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

         

OBCHODY a výrobci
Pár zajímavých obchodů na věci recyklovatelné i recyklované. 
www.pytlici.cz Eshop bezplastové filozofie :)
www.tuktuki.cz Svět fair trade módy a doplňků!
www.rebekaq.cz Obleční pro nošení dětí
www.splast.cz Reklamní tašky vyrobené z biodegradační kompostovatelné folie ze surovin kukuřičného, pšeničného a bramborového zmodifikovaného škrobu.
www.presskf.cz
BIO výrobky nové generace. Sáčky a pytle nejsou vyrobeny z ropy, ale ze škrobu. 
Do 90 dnů 100% rozložitelné.
BIO výrobky nové generace. Sáčky a pytle vyrobené ze škrobu. Do 90 dnů 100% rozložitelné!
www.rajapack.cz Evropská jednička v obalech.
www.tetrapak.com Zajišťujeme bezpečnost a dostupnost potravin po celém světě. 
www.igelitky.cz Ekoigelitky ekonomické i ekologické.
www.granitol.cz BIO tašky a fólie 100% rozložitelné, vyrobené z kukuřičného škrobu.
www.bioplaneta.cz Nejen BIOOBALY šetrné k životnímu prostředí.
www.ekologickeigelitky.cz Ekologické tašky z materiálů šetrných k životnímu přostředí. 
www.shop-obaly.cz EKO obaly, Bio Kelímky misky a jiné. 
www.slune.eu EKO hračky z kukuřičného škrobu.

 

OSTATNÍ zajímavé odkazy
Další zajímavé weby, které se nějaký způsobem dotýkají témat ekologie, recyklace, zdravého životného stylu a šetření energie... 
www.nazeleno.cz Chytrá řešení pro každého - úspory energie..
www.priroda.cz Příroda, ekologie a život.
www.ekodomov.cz Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
www.ekobydleni.eu Nízkoenergetické bydlení - zelná úsporám.
www.bioklub.cz Zdraví nás baví.
www.czechglobe.cz Centrum výzkumu globální změny AV ČR.
www.cas.cz Akademie věd České republiky.
www.globalecolabelling.net Mezinárodní asociace Global Ecolabelling Network.
www.ekospotrebitel.cz Nejekologičtější cesta: Používat hlavu.

 

[ Veškeré odkazy na této stránce jsou prozatím "ve fázy řešení". Byly kontaktovány nejrůznější organizace, společnosti i hnutíí. Po domluvení případné spulupráce bude vždy odkaz na danný web zaktivován. Další weby přibývají, některé zmízí, jiné odkazy se třídí. I Vaše stránky, se mohou stát součástí rozcestníku na webu igelit.net. Není nic jednodušího než nás kontaktovat a domluvit tak novou případnou spolupráci. Možnosti jsou otevřené. ]